Αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή, γιγάντιο

Πίνακας Περιεχομένων

Εξαιρετικά ευμέγεθες (διάμετρος 55 mm!) αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ηλικιωμένη ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή μας Παρουσίαση ασθενούς Η ασθενής, ετών 80, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (πολύ υψηλές τιμές ασβεστίου ορού [έως 13 mg/dl] με υπερπαραθορμοναιμία [ΡΤΗ έως 430 pg/ml]). Στην κλινική εξέταση είναι εμφανής επισκοπικά μόρφωμα που προβάλλει στη δεξιά πλάγια τραχηλική χώρα. Το μόρφωμα είναι σαφώς ψηλαφητό. Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Λεμφαδενικές μεταστάσεις και κίνδυνος υποτροπής

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-κίνδυνος υποτροπής.Στους ασθενείς με διαφοροποιημένο (θηλώδη / θυλακιώδη) καρκίνο θυρεοειδούς μία πιθανή εξέλιξη στην φυσική πορεία της νόσου είναι η τοπικο-περιοχική λεμφαδενική διασπορά (μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου). Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (intermediate risk) όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) της νόσου. Εντούτοις, ο κίνδυνος ‘ανατομικής’…

Read more
Ενδοθυρεοειδικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και πιθανότητα υποτροπής

Ενδοθυρεοειδικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – πιθανότητα υποτροπής

Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς (PTC, papillary thyroid cancer) είναι μία από τις πλέον ιάσιμες μορφές καρκίνου. Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετική πρόγνωση εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί στη σωστή χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, ανάλογα με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου). Με…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - πότε μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς?

Όζοι Θυρεοειδούς – Πώς αξιολογείται η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος?

Εισαγωγή Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο εύρημα στο γενικό πληθυσμό. Με την ψηλάφηση ανιχνεύονται σε ένα ποσοστό μόλις 8 %. Εντούτοις όμως με τη χρήση του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας όζοι θυρεοειδούς ανιχνεύονται σε ποσοστό έως και 70 % του γενικού πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για καλοήθεις βλάβες και δεν επιβάλλεται κάποια θεραπευτική…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και βιοχημιά ατελής απάντηση στη θεραπεία

Καρκίνος θυρεοειδούς: “Βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία”-Ορισμός, αξιολόγηση, κλινική σημασία

Ορισμός Καρκίνος θυρεοειδούς και βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία-Η βιοχημικά ατελής απάντηση στη θεραπεία στους ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη /θυλακιώδη) περιγράφεται με βάση τα σταθερά αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού. Ο ορισμός ισχύει όταν δεν μπορεί να ανιχνευθεί στον απεικονιστικό έλεγχο εντοπισμένη νόσος (επιμένουσα [υπολειμματική] νόσος ή υποτροπή). Σε προγενέστερες μελέτες για τον…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρωμάτωση

Παραθυρωμάτωση-Μία σπάνια, προλήψιμη, αλλά συχνά δυσίατη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΡΗΡΤ)

Υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθυρωμάτωση Τί είναι η παραθυρωμάτωση? Η παραθυρωμάτωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών νησίδων υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Οι νησίδες αυτές βρίσκονται διάσπαρτες στον τράχηλο και ενίοτε στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Μερικές φορές οι νησίδες αυτές παραθυρεοειδικού ιστού μπορεί να γίνουν αντιληπτές σαν μικρά οζίδια. Έχει ρόλο η χειρουργική στην αντιμετώπιση της νόσου (Υπερπαραθυρεοειδισμός και Παραθυρωμάτωση);…

Read more
Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή

Κυστικά εκφυλισμένο γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή με υπερπαραθυρεοειδισμό

Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (88 ετών) Ιστορικό Η ασθενής ηλικίας 88 ετών προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση με διάγνωση “πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-αδένωμα παραθυρεοειδούς”. Οι τιμές παραθορμόνης και ασβεστίου ορού κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα (PTH έως 530 pg/ml, Ca++ έως 13.7 mg/dl). Προεγχειρητικός εντοπισμός Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού περιλάμβαναν υπερηχογράφημα τραχήλου και σπινθηρογράφημα…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς - κλινική παρουσίαση και διάγνωση

Όζοι θυρεοειδούς – Κλινικές εκδηλώσεις και διάγνωση

Όζοι θυρεοειδούς-ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Ποιες είναι οι κλινικές τους εκδηλώσεις? πώς τίθεται η διάγνωση? Ασυμπτωματικοί όζοι Σήμερα, οι περισσότεροι όζοι θυρεοειδούς δεν συνοδεύονται από κλινικές εκδηλώσεις (ασυμπτωματικοί). Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση τίθεται τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού ελέγχου που γίνεται για άλλο λόγο. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η απεικόνιση όζου θυρεοειδούς σε ασθενή που…

Read more
Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός και θυρεοειδεκτομή – η παράμετρος “εμπειρία του χειρουργού” Υπερθυρεοειδισμός και θυρεοειδεκτομή – επιλογή χειρουργού Όταν επιλεγεί η χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του υπερθυρεοειδισμού (θυρεοειδεκτομή) θα πρέπει η επέμβαση να γίνει κατά προτίμηση από έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Ο χειρουργός αυτός θα πρέπει να εκτελεί σταθερά μεγάλο αριθμό θυρεοειδεκτομών (high-volume endocrine surgeon). Στα χέρια ενός τέτοιου…

Read more
Τοξικό αδένωμα

Υπερθυρεοειδισμός: τοξικό αδένωμα – έκταση θυρεοειδεκτομής

Ορισμός Το τοξικό αδένωμα ορίζεται ως μονήρης αδενωματώδης όζος του θυρεοειδούς που υπερλειτουργεί αυτόνομα, πέραν των ρυθμιστικών μηχανισμών του οργανισμού. Το τοξικό αδένωμα συνοδεύεται από βιοχημικές / κλινικές ενδείξεις υπερθυρεοειδισμού. Πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά? Πώς επιλέγεται η έκταση της θυρεοειδεκτομής? ‘Εκταση θυρεοειδεκτομής-διαθέσιμες επιλογές Έκταση θυρεοειδεκτομής σε ασθενείς με τοξικό αδένωμα – Η επιλογή της θα βασιστεί…

Read more
Όζος θυρεοειδούς-Λίαν ευμεγέθης υποτροπή μετά αναφερόμενη ολική θυρεοειδεκτομή (?)-η αξία της πραγματικά ολικής θυρεοειδεκτομής

Λίαν ευμεγέθης υποτροπή όζου θυρεοειδούς μετά προηγηθείσα ολική (?) θυρεοειδεκτομή για πολυοζώδη βρογχοκήλη

Όζος θυρεοειδούς – λίαν ευμεγέθης υποτροπή μετά αναφερόμενη ολική (?) θυρεοειδεκτομή Ιστορικό Όζος θυρεοειδούς-λίαν ευμεγέθης υποτροπή μετά αναφερόμενη ολική(?) θυρεοειδεκτομή- η αξία της πραγματικά ολικής θυρεοειδεκτομής. H ασθενής, ηλικίας 45 ετών, είχε υποβληθεί προ 15ετίας σε θυρεοειδεκτομή αλλαχού. Η θυρεοειδεκτομή περιγράφεται ως ολική. Στα πλαίσια της περιοδικής παρακολούθησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη στην ανατομική θέση του…

Read more
Όζος θυρεοειδούς και PET-CT

Όζος θυρεοειδούς και PET-CT scan: τυχαία διάγνωση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Όζος θυρεοειδούς και PET-CT scan: τυχαία διάγνωση σε ασθενή μας Εισαγωγή Όζος θυρεοειδούς και PET-CT τυχαία διάγνωση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων- Τα τελευταία χρόνια, η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και της απεικόνισης (συμπεριλαμβάνεται και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) έχει σαν αποτέλεσμα την όλο και πιο συχνή ανακάλυψη βλαβών σε διάφορα όργανα, σαν τυχαίο εύρημα.…

Read more