Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής

Πίνακας Περιεχομένων

Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς, αμφοτερόπλευρες λεμφαδενικές μεταστάσεις και χυλώδες συρίγγιο υψηλής παροχής.-Ο ασθενής, ετών 60, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους Ca θυρεοειδούς. Ο ασθενής παρουσιάζει κλινικά (οπτικά και ψηλαφητικά) εμφανή διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων, στην δεξιά υπερκλείδια χώρα και στη μεσότητα αυτής, όπως επίσης και στην αριστερή υπερκλείδια χώρα. Η συζήτηση αφορά κυρίως το γεγονός ότι…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και εντοπιστικός έλεγχος - στόχοι και η σημασία του στην πράξη

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και εντοπιστικός έλεγχος – στόχοι και η σημασία του στην πράξη

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος: στόχοι και η σημασία του στην πράξη-. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία σχετικά συχνή ενδοκρινοπάθεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σε ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών (περίπου 15 %) ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε προσβολή περισσοτέρων του ενός παραθυρεοειδούς (multigland disease [MGD], συνήθως υπερπλασία…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-ευμέγεθες αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – ευμέγεθες αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-ευμέγεθες αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς σε ασθενή 60 ετών (υπερασβεστιαιμία, υπερπαραθορμοναιμία, υπερασβεστιουρία). Εντοπιστικός έλεγχος Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος (σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi + υπερηχογράφημα): εικόνα αδενώματος δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς. Επέμβαση Διεγχειρητικά ευρήματα: ευμέγεθες (25 mm) αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς, βαθιά στην δεξιά τραχειοοισοφαγική αύλακα. Η ταχεία βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση . Διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης σημαντική…

Read more
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς & προεγχειρητικός έλεγχος: ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες;

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς & προεγχειρητικός έλεγχος: ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες;

Εισαγωγή Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς & προεγχειρητικός έλεγχος: ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες;.- Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σχέση με το πολύ συχνότερο διαφοροποιημένο (θηλώδες/θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Η ίαση της νόσου είναι εφικτή μόνο μετά από μία ριζική χειρουργική επέμβαση στην οποία γίνεται πλήρης εκτομή της νόσου στον τράχηλο.Η ριζική αυτή επέμβαση…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας

Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας

Εισαγωγή-ιστορικό ασθενούς Καρκίνος θυρεοειδούς–υποτροπή στην κοίτη του θυρεοειδούς: προβλήματα & ιδιαιτερότητες σε ασθενή μας.- Ο ασθενής, ετών 66, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπής θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Ο ασθενής είχε υποβληθεί το 2017 αλλαχού σε ολική θυρεοειδεκτομή με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’. Στην ιστολογική είχε τότε βρεθεί κλασικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς. Η διάμετρος ήταν 7 cm,…

Read more
Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: αποτυχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού -χειρουργική αντιμετώπιση

Εισαγωγή Λίαν ευμέγεθες (40 mm) έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς: αποτυχία ακριβούς προεγχειρητικού εντοπισμού -χειρουργική αντιμετώπιση. Η ασθενής, 56 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερπαραθορμοναιμία + υπερασβεστιαιμία). Προεγχειρητικός εντοπισμός Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού περιλάμβαναν σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi και υπερηχογράφημα. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi απεικονίσθηκε περιοχή σε ύψος κάτωθεν του…

Read more
Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς»

Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς»

Εισαγωγή Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή) και η παράμετρος «σεβασμός στους ιστούς». – Ο τράχηλος είναι μία ανατομική περιοχή στην οποία σε μικρή έκταση υπάρχουν συγκεντρωμένα αρκετά ανατομικά στοιχεία. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο θυρεοειδής και οι παραθυρεοειδείς αδένες. Κάθε χειρουργική επέμβαση είναι ένα ‘ελεγχόμενο ιστικό τραύμα’. Στόχος της κάθε χειρουργικής επέμβασης είναι…

Read more
Ευμεγέθης καταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου αδένα-ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & ολική θυμεκτομή με mini-στερνοτομή

Kαταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου -ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & θυμεκτομή με mini-στερνοτομή

Ευμεγέθης καταδυόμενη βρογχοκήλη & όγκος θύμου αδένα-ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή & ολική θυμεκτομή με mini-στερνοτομή. Ο ασθενής, ετών 65, προσήλθε για ταυτόχρονη (στον ίδιο χρόνο) χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους καταδυομένης βρογχοκήλης και όγκου θύμου.   Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς Στο υπερηχογράφημα τραχήλου διόγκωση του αριστερού λοβού λόγω της παρουσίας πολλαπλών όζων που συρρέουν. Οι όζοι είναι ισοηχογενείς…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-διπλό αδένωμα (το ένα έκτοπο) παραθυρεοειδούς3

Αδένωμα παραθυρεοειδούς & προεγχειρητικός εντοπισμός: αποκλίσεις από τα αναμενόμενα (με αφορμή ασθενή μας)

Εισαγωγή Αδένωμα παραθυρεοειδούς & προεγχειρητικός εντοπισμός: αποκλίσεις από τα αναμενόμενα (με αφορμή ασθενή μας).- Η ασθενής ετών 45 προσήλθε με διάγνωση «πρωτοπαθής νορμοασβεστιαιμικός υπερπαραθυρεοειδισμός» για χειρουργική αντιμετώπιση. Παρουσίαζε υπερπαραθορμοναιμία, νορμοασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία. Η νόσος ήταν ασυμπτωματική.   Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi Το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi έδειξε μέτρια πιθανότητα για την παρουσία αδενώματος…

Read more
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση.- Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι μία σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 – 8 % του συνόλου των καρκίνων του θυρεοειδούς. Παρά ταύτα ευθύνεται για το 13 % των θανάτων από κακοήθεις νεοπλασματικές παθήσεις του θυρεοειδούς. Και αυτό γιατί έχει αφ’ ενός μεν έχει περισσότερο επιθετική…

Read more
Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή

Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Πλήρως εξωφυτικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς-με αφορμή ασθενή μας: μία παγίδα στη θυρεοειδεκτομή.- Η ασθενής ετών 40 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση οζώδους θυρεοειδοπάθειας.   Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς παρατηρείται ευμεγέθης συμπαγής ισοηχογενής όζος με ετερογένεια της ηχοδομής μεγίστης διαμέτρου 36 mm, με καλοήθεις ηχομορφολογικούς χαρακτήρες. Κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού λοβού παρατηρείται…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας.

Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας.

Εισαγωγή Αδένωμα παραθυρεοειδούς-υποτροπή μετά παλαιότερη παραθυρεοειδεκτομή: με αφορμή ασθενή μας. Η ασθενής ετών 55 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπής υπερπαραθυρεοειδισμού. Στο ιστορικό της αναφέρεται εκτομή αδενώματος δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς σε άλλο νοσοκομείο. Η ασθενής προσκομίζει ιστολογική εξέταση όπου περιγράφεται πράγματι αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς. Παράλληλα, στο ενημερωτικό σημείωμα από την προηγούμενη επέμβαση περιγράφεται σημαντική πτώση…

Read more