Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) - Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131)

Πίνακας Περιεχομένων

Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) – Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) (με αφορμή ασθενή μας)

Εισαγωγή Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) – Ολική θυρεοειδεκτομή μετά αποτυχία θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) (με αφορμή ασθενή μας). Η ασθενής ετών 37 προσήλθε με διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (νόσος Graves) για χειρουργική αντιμετώπιση. Στο ιστορικό αναφέρεται θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131) για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού. Εντούτοις όμως η νόσος υποτροπίασε. Για τον λόγο…

Read more
Υπερηχογράφημα και γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη σαν μη αναμενόμενο εύρημα: με αφορμή ασθενή μας

Υπερηχογράφημα και γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη σαν μη αναμενόμενο εύρημα: με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Προεγχειρητική διάγνωση: «οριακά καταδυόμενη βρογχοκήλη» σε ασθενή με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη-ένα πιθανό πρόβλημα στο υπερηχογράφημα. Ο ασθενής, ετών 56, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πολυοζώδους μη τοξικής βρογχοκήλης. Υπερηχογραφικά ευρήματα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων των δύο λοβών του θυρεοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρεται επιμήκης διάμετρος δεξιού λοβού 64.5 mm και αριστερού λοβού 84 mm. Η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας

Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς σε παιδί: με αφορμή ασθενή μας.-Ο ασθενής, ετών 13, προσήλθε με διάγνωση ‘θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν αναφέρεται σχετικό οικογενειακό ιστορικό. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα – χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδούς. Παρατηρείται υβώδες αποστρογγυλωμένο περίγραμμα και ανομοιογένεια της ηχοδομής του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Στην μεσότητα του…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία-υποπαραθυρεοειδισμός

Υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή & μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία-υποπαραθυρεοειδισμός.-Πριν την ανάπτυξη ττης σύγχρονης απεικόνισης, η κλασική μέθοδος αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού ήταν η αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου. Στην τεχνική αυτή, ο χειρουργός αναγνωρίζει και τους τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζει στη διάρκεια της επέμβασης τον υπερλειτουργούντα παραθυρεοειδικό ιστό. Συνηθέστατα πρόκειται για μονήρες…

Read more
Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς-αστοχία προεγχειρητικού εντοπισμού_3

Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς-αστοχία προεγχειρητικού εντοπισμού: με αφορμή ασθενή μας.

Εισαγωγή Γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς-αστοχία προεγχειρητικού εντοπισμού: με αφορμή ασθενή μας.-Η ασθενής, ετών 70, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, που διαγνώσθηκε προ διετίας. Η διάγνωση τέθηκε με τον συνδυασμό υπερασβεστιαιμίας (Ca=11.5 mg/dl) και υπερπαραθορμοναιμίας (ΡΤΗ=489 pg/ml). H ασθενής παρουσιάζει επιπλοκές του υπερπαραθυρεοειδισμού (νεφρολιθίαση και οστεοπενία). Ήταν υπό αγωγή με κινακαλσέτη (Mimpara) για την αντιμετώπιση της…

Read more
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου [Α]: Τι είναι? Πώς εκδηλώνεται?

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου [Α]: Τι είναι? Πώς εκδηλώνεται?

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου [Α]: Τι είναι? Πώς εκδηλώνεται? Εισαγωγή και εμβρυολογία Η κύστη θυρεογλωσσικού πόρου είναι η συνηθέστερη μορφή συγγενούς κύστης στον τράχηλο. Αναπτύσσεται από επιθηλιακά υπολείμματα του θυρεογλωσσικού πόρου. Όπως είναι γνωστό, η εμβρυολογική προέλευση του θυρεοειδούς αδένα εντοπίζεται στο τυφλό τρήμα της γλώσσας. Από το τυφλό τρήμα της γλώσσας αναπτύσσεται αρχικά, την 4η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - παρακολούθηση (follow-up) μετά την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση

Καρκίνος θυρεοειδούς – παρακολούθηση (follow-up) μετά την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση

Καρκίνος θυρεοειδους και παρακολούθηση μετά από την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση. – Στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς, ένας βασικός στόχος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης είναι να αποκλειστεί ότι ο καρκίνος θυρεοειδούς έχει υποτροπιάσει. Μετά από ολική θυρεοειδεκτομή και επικουρική (adjuvant) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο I-131 (όταν υπάρχει ένδειξη), η απουσία υπολειμματικής νόσου ή υποτροπής του καρκίνου (είτε…

Read more
Ελαστογραφία και όζοι θυρεοειδούς

Ελαστογραφία και όζοι θυρεοειδούς

Εισαγωγή Ελαστογραφία και όζοι θυρεοειδούς.-Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Αν υποβληθεί ο γενικός πληθυσμός σε υπερηχογράφημα τραχήλου εκτιμάται ότι όζοι θυρεοειδούς θα ανευρεθούν σε ποσοστό έως και 60-70 %. Μεγάλη σημασία έχει η αναγνώριση των όζων που υποκρύπτουν ή είναι πιθανόν να υποκρύπτουν καρκίνο (‘κακοήθεις όζοι’). Όζοι θυρεοειδούς: Υπερηχογράφημα και παρακέντηση…

Read more
‘Δύσκολη’ παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή- με αφορμή ασθενή μας_2

‘Δύσκολη’ παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή- με αφορμή ασθενή μας

Εισαγωγή ‘Δύσκολη’ παραθυρεοειδεκτομή με ταυτόχρονη ολική θυρεοειδεκτομή- με αφορμή ασθενή μας. – Η ασθενής, ετών 56, παραπέμφθηκε με διάγνωση ‘πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – όζοι θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση (θυρεοειδεκτομή + παραθυρεοειδεκτομή). Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγνώσθηκε με τον κλασικό συνδυασμό υπερπαραθορμοναιμίας (PTH= 390 pg/ml) και υπερασβεστιαιμίας (Ca ορού=12.6 mg/dl). Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιλάμβανε…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου.- Τι είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου? Ο όρος «λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου» περιγράφει την αφαίρεση των λεμφαδένων από τις διάφορες ανατομικές περιοχές αυτού. Έχει θέση σε κακοήθεις παθήσεις της κεφαλής και του τραχήλου, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου θυρεοειδούς. Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις Ο…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις–πώς αναγνωρίζονται στο υπερηχογράφημα?

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις–πώς αναγνωρίζονται στο υπερηχογράφημα?

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες – πώς αναγνωρίζονται στο υπερηχογράφημα?.Το υπερηχογράφημα -σε συνδυασμό με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)- αποτελεί σήμερα την βασική μέθοδο απεικονιστικής διερεύνησης των ασθενών με διάγνωση ‘καρκίνος θυρεοειδούς’. Σε αυτή την ομάδα των ασθενών έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η απεικόνιση του θυρεοειδούς αλλά και των…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο ούρων 24ωρου

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο ούρων 24ωρου

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο ούρων 24ωρου.- Σε όλους τους ασθενείς με υποψία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να μετράται το ασβέστιο στα ούρα 24ωρου. Το αυξημένο ασβέστιο στα ούρα (> 400 mg/ημέρα) συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης. Όπως είναι γνωστό, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συχνά από νεφρολιθίαση, που αποτελεί κλασική εκδήλωση της νόσου. Το ασβέστιο στα…

Read more