Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή-πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση της νόσου?

Πίνακας Περιεχομένων

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή-πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση της νόσου?

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή-πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση της νόσου?.-Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων (80 – 85 %) σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Η κλασική παλαιότερη μέθοδος αντιμετώπισης του υπερπαραθυρεοειδισμού ήταν η λεγόμενη αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου (Bilateral Neck Exploration, BNE). Η ΒΝΕ εισήχθη στην κλινική πράξη το 1925 και παρέμεινε…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς: "υποθεραπεία", ένα πιθανό πρόβλημα - παραπομπή ασθενούς για επανεπέμβαση

Καρκίνος θυρεοειδούς: “υποθεραπεία”, ένα πιθανό πρόβλημα – παραπομπή ασθενούς για επανεπέμβαση

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς: “υποθεραπεία”, ένα πιθανό πρόβλημα – παραπομπή ασθενούς για επανεπέμβαση.-Η ασθενής ετών 52 παραπέμφθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες από θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Ιστορικό – προηγούμενη επέμβαση (αλλαχού) Στο ιστορικό της ασθενούς αναφέρεται ολική θυρεοειδεκτομή σε άλλο νοσοκομείο πριν από περίπου 20 ημέρες. Η ασθενής υποβλήθηκε στην επέμβαση αυτή με προεγχειρητική…

Read more
Καρκίνος παραθυρεοειδούς - διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Καρκίνος παραθυρεοειδούς – διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Εισαγωγή Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς είναι εξαιρετικά σπάνιος. Εκτιμάται ότι ο επιπολασμός της νόσου (‘συχνότητα’) είναι 1.25 περιστατικά ανά 10.000.000 άτομα του γενικού πληθυσμού. Ευθύνεται για το 1 % του συνόλου των περιπτώσεων πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί μερικές εκατοντάδες μόνο ασθενείς με καρκίνο παραθυρεοειδούς. Η μέση ηλικία των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση…

Read more
Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής (φωνητικής λειτουργίας) κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνητικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση)

Ιστορική αναδρομή Θυρεοειδεκτομή – συνεχής παρακολούθηση φωνής κατά τη διάρκεια της επέμβασης (συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση).-Η βλάβη των λαρυγγικών νεύρων (παλίνδρομου [κάτω] και άνω) είναι μία πιθανή επιπλοκή των επεμβάσεων θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών. Η βλάβη αυτή συνήθως είναι προσωρινή. Σε ένα όμως μικρό ποσοστό ασθενών (0.5 – 1%) η βλάβη μπορεί να είναι και μόνιμη. Η…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας - διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση

Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας – διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας – διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση.- Η ασθενής ετών 37 διαγνώσθηκε με καρκίνο θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη στον τέταρτο μήνα αυτής. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 7.4 mm με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογένεια, αποτιτανώσεις, υψηλός δείκτης ελαστικότητας) στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού. Η FNA του εν λόγω όζου…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός & συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια:Ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή + παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός & συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια:Ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή + παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός & συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια:Ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή + παραθυρεοειδεκτομή.-Οι παθήσεις του θυρεοειδούς και ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) είναι δύο από τις συνηθέστερες παθήσεις των ενδοκρινών αδένων. Όχι σπάνια, στον ίδιο ασθενή μπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο αυτές παθήσεις. Έχει βρεθεί ότι: Σε ασθενείς με παθήσεις θυρεοειδούς συνυπάρχει – συχνά αδιάγνωστος – πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε ένα…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Απεικονιστικός έλεγχος (πέραν των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού)

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Απεικονιστικός έλεγχος (πέραν των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού)

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – απεικονιστικός έλεγχος (πέραν των εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού) : Οι νεφροί και τα οστά είναι δύο όργανα που προσβάλλονται συχνά στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (όργανα – ‘στόχος’). Προσβολή των δύο αυτών οργάνων μπορεί να υπάρχει ακόμη και σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα από την νόσο (‘ασυμπτωματικός’ πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Για το λόγο αυτό έχει θέση…

Read more
Θερμός όζος - ψυχρός όζος θυρεοειδούς: πώς γίνεται η διάκριση αυτή και τι σημαίνει στην πράξη

Θερμός όζος – ψυχρός όζος θυρεοειδούς: πώς γίνεται η διάκριση αυτή και τι σημαίνει στην πράξη;

Εισαγωγή Θερμός όζος – ψυχρός όζος θυρεοειδούς: πώς γίνεται η διάκριση αυτή και τι σημαίνει στην πράξη;.-To σπινθηρογράφημα χρησιμοποιείται στην διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με παθήσεις θυρεοειδούς εδώ και περισσότερο από 60 χρόνια. Παραμένει χρήσιμο σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών. Εντούτοις σήμερα – ειδικά στους ασθενείς με όζους θυρεοειδούς – η ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος, σε…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και ‘πιεστικά φαινόμενα’ από την τραχεία και τον οισοφάγο

Όζοι θυρεοειδούς και ‘πιεστικά φαινόμενα’ από την τραχεία και τον οισοφάγο

Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς και ‘πιεστικά φαινόμενα’ από την τραχεία και τον οισοφάγο.- Οι όζοι θυρεοειδούς – όταν το μέγεθός τους αυξηθεί – ‘αυτονομούνται’. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπακούουν στους φυσιολογικούς μηχανισμούς ελέγχου του οργανισμού. Για το λόγο αυτό, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να συνεχίζεται σταδιακά η αύξηση του μεγέθους τους. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν…

Read more
Όζοι θυρεοειδούς και μοριακός έλεγχος – περιορισμοί

Όζοι θυρεοειδούς και μοριακός έλεγχος – περιορισμοί

Εισαγωγή Όζοι θυρεοειδούς και μοριακός έλεγχος – περιορισμοί.- Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα αποτελούν τις βασικές μεθόδους διερεύνησης του ασθενούς με όζο θυρεοειδούς. Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης μετά την παρακέντηση με λεπτή βελόνη περιγράφονται σήμερα με το σύστημα Bethesda. Στο σύστημα αυτό περιγράφονται τα κυτταρολογικά ευρήματα…

Read more
Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς: Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς: Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Εισαγωγή Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς: Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου. O αναπλαστικός καρκίνος αποτελεί την πλέον επιθετική μορφή κακοήθους νεοπλάσματος του θυρεοειδούς αδένα. Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται εν συντομία κάποια χρήσιμα επιδημιολογικά στοιχεία. Αναφέρονται επίσης εν συντομία κάποιοι παράγοντες κινδύνου όπως επίσης και κάποια δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση της νόσου. Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς – Επιδημιολογικά…

Read more
Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – ιστολογικοί υπότυποι με επιθετική βιολογική συμπεριφορά

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – ιστολογικοί υπότυποι με επιθετική βιολογική συμπεριφορά: σημασία στην πράξη

Εισαγωγή Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – ιστολογικοί υπότυποι με επιθετική βιολογική συμπεριφορά: σημασία στην πράξη:) Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου ενδοκρινών αδένων. Υπάρχουν διάφοροι επιμέρους ιστολογικοί υπότυποι (έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 10 ). Παρά το ότι ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει γενικά μία ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά και συνηθέστατα εξαιρετική πρόγνωση, κάποιοι από…

Read more