Καρκίνος θυρεοειδούς με (μη ασυνεχείς, ‘non-skip’) λεμφαδενικές μεταστάσεις-ολική θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός σε ασθενή με τοποθέτηση βηματοδότη και οξεία θρόμβωση της αριστεράς υποκλειδίου φλεβός

Πίνακας Περιεχομένων

Καρκίνος θυρεοειδούς με (μη ασυνεχείς, ‘non-skip’) λεμφαδενικές μεταστάσεις-ολική θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός σε ασθενή με τοποθέτηση βηματοδότη και οξεία θρόμβωση της αριστεράς υποκλειδίου φλεβός: τέσσερα χρήσιμα ‘πρακτικά μαθήματα’

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς με (μη ασυνεχείς, ‘non-skip’) λεμφαδενικές μεταστάσεις-ολική θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός σε ασθενή με τοποθέτηση βηματοδότη και οξεία θρόμβωση της αριστεράς υποκλειδίου φλεβός: τέσσερα χρήσιμα ‘πρακτικά μαθήματα’ Παρουσίαση ασθενούς Αιτία εισόδου Η ασθενής, ετών 65 προσήλθε με διάγνωση “θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς¨για χειρουργική αντιμετώπιση. Προεγχειρητικός έλεγχος Υπερηχογράφημα Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκαν στο δεξιό λοβό δύο…

Read more
Πολυεστιακός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – χρειάζεται συμπληρωματική (επικουρική, adjuvant) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο;

Πολυεστιακός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – χρειάζεται συμπληρωματική (επικουρική, adjuvant) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο;

Πολυεστιακός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – χρειάζεται συμπληρωματική (επικουρική, adjuvant) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο;- O θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς είναι συχνά πολυεστιακός. Αυτό σημαίνει ότι στον θυρεοειδή αδένα του ίδιου ασθενούς μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μιάς (και συχνά > 2) και μη σχετιζόμενες μεταξύ τους εστίες καρκίνου. Η συχνότητα του πολυεστιακού θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς δημιουργεί συχνά…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός & προεγχειρητικός εντοπισμός – πλεονεκτήματα και η σημασία του σήμερα για την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός & προεγχειρητικός εντοπισμός – πλεονεκτήματα και η σημασία του σήμερα για την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός & προεγχειρητικός εντοπισμός – πλεονεκτήματα και η σημασία του σήμερα για την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται στην παρουσία υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού που παράγει περίσσεια παραθορμόνης. Συνηθέστατα πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Μέχρι περίπου τις αρχές της δεκαετίας του ’90 , λόγω της έλλειψης ευαίσθητων και ειδικών μεθόδων απεικόνισης, δεν…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (131-Ι) - Πώς γίνεται? Τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρούνται?

Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (131-Ι) – Πώς γίνεται? Τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρούνται?

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (131-Ι) – Πώς γίνεται? Τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρούνται?-Ο καρκίνος θυρεοειδούς αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση. Στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς μπορεί να χορηγηθεί ραδιενεργό ιώδιο (131-Ι) σαν συμπληρωματική θεραπεία (adjuvant therapy) μετά την χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στόχος είναι η καταστροφή…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο – επιπλοκές

Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο – επιπλοκές

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο – επιπλοκές. Μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, κάποιοι ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς υποβάλλονται σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Αν και γενικά θεωρείται ασφαλής, η θεραπεία αυτή μπορεί να συνοδεύεται από κάποιες επιπλοκές. Οι επιπλοκές αυτές αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια. Πρώιμες επιπλοκές Ναυτία Πόνος…

Read more
Θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα –ποια ευρήματα θεωρούνται ύποπτα για μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις)?

Θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα –ποια ευρήματα θεωρούνται ύποπτα για μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις)?

Εισαγωγή Θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα –ποια ευρήματα θεωρούνται ύποπτα για μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις)?.-Μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου παρατηρούνται σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς όταν τίθεται η διάγνωση. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 50- 70 %.   Λεμφαδενικές μεταστάσεις – Η σημασία του υπερηχογραφήματος Το υπερηχογράφημα…

Read more
Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη και ‘δύσκολο’ σωματότυπο (νοσογόνος παχυσαρκία – βραχύς τράχηλος)

Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη και ‘δύσκολο’ σωματότυπο (νοσογόνος παχυσαρκία – βραχύς τράχηλος)

Εισαγωγή Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη και ‘δύσκολο’ σωματότυπο (νοσογόνος παχυσαρκία – βραχύς τράχηλος). – Η ασθενής ετών 46 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση γιγάντιας καταδυόμενης πολυοζώδους βρογχοκήλης. Η ασθενής είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε βαριατρική επέμβαση (sleeve gastrectomy, ‘γαστρικό μανίκι’) για την αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας (morbid obesity). Παρά την απώλεια σε κάποιο…

Read more
Υπερπαραθυρεοειδισμός και αυτοφθορισμός – μία νέα τεχνική στην παραθυρεοειδεκτομή

Υπερπαραθυρεοειδισμός και αυτοφθορισμός – μία νέα τεχνική στην παραθυρεοειδεκτομή

Εισαγωγή Υπερπαραθυρεοειδισμός και αυτοφθορισμός – μία νέα τεχνική στην παραθυρεοειδεκτομή. Η διεγχειρητική αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων μπορεί να είναι δύσκολη στη διάρκεια της επέμβασης για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού. Το μικρό τους μέγεθος, το σχήμα τους και το χρώμα τους ενίοτε δημιουργούν δυσκολίες στην αναγνώρισή τους και στην διάκρισή τους από άλλους ιστούς του τραχήλου…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθορμόνη ορού

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθορμόνη ορού

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και παραθορμόνη ορού.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι η συνηθέστερη πάθηση των παραθυρεοειδών αδένων. Συνηθέστατα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς (85 %). Σπανιότερα οφείλεται σε διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών (10-12 %). Ακόμη σπανιότερα μπορεί να υποκρύπτεται διπλό αδένωμα και εξαιρετικά σπάνια καρκίνος παραθυρεοειδών. Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι βιοχημική. Βασίζεται κατ’ αρχήν…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις) – τι σημαίνουν όσον αφορά την πρόγνωση (εξέλιξη) της νόσου;

Καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις) – τι σημαίνουν όσον αφορά την πρόγνωση (εξέλιξη) της νόσου;

Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου (λεμφαδενικές μεταστάσεις) – τι σημαίνουν όσον αφορά την πρόγνωση (εξέλιξη) της νόσου;. – Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη συχνότητα μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες (σε ποσοστό που φθάνει έως 50 – 70 %). Σε αντίθεση εντούτοις με άλλες μορφές…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: στοιχεία από το ιστορικό μεγάλης πρακτικής σημασίας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: στοιχεία από το ιστορικό μεγάλης πρακτικής σημασίας

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: στοιχεία από το ιστορικό μεγάλης πρακτικής σημασίας.- Το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση ενός ασθενούς είναι η προσεκτική λήψη του ιστορικού. Το ιστορικό αφορά τόσο τον ίδιο τον ασθενή (προηγούμενες παθήσεις-χειρουργικές επεμβάσεις-άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις) όσο και την οικογένειά του (ατομικό και οικογενειακό ιστορικό). Τα ευρήματα από την προσεκτική λήψη του ατομικού και οικογενειακού…

Read more
Επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή), οπτική αναγνώριση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και φωνητικές χορδές

Θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή, οπτική αναγνώριση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και φωνητικές χορδές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επεμβάσεις θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή-παραθυρεοειδεκτομή), οπτική αναγνώριση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και φωνητικές χορδές.- Η βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και των παραθυρεοειδών αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες επιπλοκές της θυρεοειδεκτομής. Η διατήρηση της λειτουργίας των δύο αυτών ανατομικών στοιχείων αποτελεί βασικό μέλημα του χειρουργού θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών. Για το σκοπό αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αναγνώρισή…

Read more