Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle - τι είναι και τι σημαίνει η παρουσία τους;

Πίνακας Περιεχομένων

Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle – τι είναι και τι σημαίνει η παρουσία τους;

Εισαγωγή Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle – τι είναι και τι σημαίνει η παρουσία τους; – Τα κύτταρα Hürthle είναι κύτταρα των θυλακίων του θυρεοειδούς (θυρεοειδικά) τα οποία εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: Αυξημένο μέγεθος Κοκκιώδες ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, πλούσιο σε μιτοχόνδρια Μεγάλοι υπερχρωματικοί ή άτυποι πυρήνες (συχνά) Πλούσια περιεκτικότητα σε οξειδωτικά ένζυμα Δημιουργία θυλακίων…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Εισαγωγή Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA).- Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου σε σχέση με το διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη). Αντιστοιχεί στο 5-8 % περίπου του συνόλου των κακοήθων όγκων θυρεοειδούς και ευθύνεται για το 15 % περίπου των θανάτων ασθενών με καρκίνο θυρεοειδές. Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, παρακέντηση…

Read more
Χειρουργική θυρεοειδούς & παραθυρεοειδών - νεότερες πηγές ενέργειες: μία εναλλακτική επιλογή για ασφαλή αιμόσταση

Θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή – νεότερες πηγές ενέργειες: μία εναλλακτική επιλογή για ασφαλή αιμόσταση

Εισαγωγή Θυρεοειδεκτομή & παραθυρεοειδεκτομή – νεότερες πηγές ενέργειες: μία εναλλακτική επιλογή για ασφαλή αιμόσταση.- Η επιμελής αιμόσταση (έλεγχος αιμορραγίας) αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ασφαλή και επιτυχή εκτέλεση κάθε χειρουργικής επέμβασης. Η βεβιασμένη εκτέλεση μιας επέμβασης, αδιαφορώντας για την προσεκτική αιμόσταση, εκθέτει τον ασθενή στον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών επιπλοκών. Ο κλασικός τρόπος αιμόστασης περιλαμβάνει τη…

Read more
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο αίματος

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο αίματος

Εισαγωγή Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και Ασβέστιο αίματος.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από υπερασβεστιαιμία και υπερπαραθορμοναιμία. Σε κάποιες περιπτώσεις τα επίπεδα παραθορμόνης μπορεί να κυμαίνονται περί τα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να παρατηρείται η αναμενόμενη μείωσή τους (καταστολή) λόγω της συνυπάρχουσας υπερασβεστιαιμίας. Πέραν όμως των επιπέδων παραθορμόνης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συσχέτιση…

Read more
Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και Γενετικός έλεγχος – πως γίνεται στην πράξη;

Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και Γενετικός έλεγχος – πως γίνεται στην πράξη;

Εισαγωγή Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και Γενετικός έλεγχος – πως γίνεται στην πράξη; Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι σποραδικός. Σε ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών (10-15 %, κατά άλλους έως και 20 %) υπάρχει γενετικό υπόβαθρο και στις περιπτώσεις αυτές ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι κληρονομικός. Η αναγνώριση του κληρονομικού πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού έχει τεράστια σημασία…

Read more
Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – μία κακοήθεια με ενίοτε απρόβλεπτη βιολογική συμπεριφορά

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – μία κακοήθεια με ενίοτε απρόβλεπτη βιολογική συμπεριφορά

Εισαγωγή Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – μία κακοήθεια με ενίοτε απρόβλεπτη βιολογική συμπεριφορά: με αφορμή ασθενή μας. – Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς είναι μία σπανιότερη μορφή καρκίνου σε σύγκριση με τον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Έχει εντούτοις περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά, με αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών και μακρινών μεταστάσεων, ενώ δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Παρά…

Read more
Αδένωμα παραθυρεοειδούς– πληροφορίες από το προεγχειρητικό υπερηχογράφημα

Αδένωμα παραθυρεοειδούς – πληροφορίες από το προεγχειρητικό υπερηχογράφημα

Εισαγωγή Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – πληροφορίες από το προεγχειρητικό υπερηχογράφημα.- Το υπερηχογράφημα είναι βασικότατη εξέταση για την αναγνώριση του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Συνηθέστατα (~ 85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Εκτός από το υπερηχογράφημα, η άλλη βασική απεικονιστική εξέταση για τον προεγχειρητικό εντοπισμό του αδενώματος είναι το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc-99m sestamibi.…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς - Σπινθηρογράφημα μετά θυρεοειδεκτομή και πριν την θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

Καρκίνος θυρεοειδούς – Σπινθηρογράφημα μετά θυρεοειδεκτομή και πριν την θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο: ποιός ο ρόλος του?

Καρκίνος θυρεοειδούς – Σπινθηρογράφημα μετά θυρεοειδεκτομή και πριν την θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο: ποιος ο ρόλος του? Εισαγωγή Καρκίνος θυρεοειδούς – Σπινθηρογράφημα μετά θυρεοειδεκτομή και πριν την θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο: ποιος ο ρόλος του?.-Η χειρουργική αποτελεί τη βασική μέθοδο θεραπείας του καρκίνου θυρεοειδούς. Ο διαφοροποιημένος (θηλώδης και θυλακιώδης) καρκίνος θυρεοειδούς   (differentiated thyroid cancer, DTC) αποτελεί…

Read more
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς και CA19.9- o ρόλος του σαν καρκινικός [νεοπλασματικός] δείκτης

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς και CA19.9- o ρόλος του σαν καρκινικός [νεοπλασματικός] δείκτης

Εισαγωγή Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς και CA19.9- o ρόλος του σαν καρκινικός [νεοπλασματικός] δείκτης.- Η καλσιτονίνη  και το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) είναι νεοπλασματικοί (καρκινικοί δείκτες) που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς  και την παρακολούθηση της πορείας του. Το CA19.9 είναι ένας άλλος νεοπλασματικός δείκτης που έχει μελετηθεί κυρίως στους καρκίνους του πεπτικού (γαστρεντερικού) σωλήνα…

Read more
Μικροσκοπικός και μη μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: αυξανόμενη ‘συχνότητα’ (επίπτωση) και των δύο

Μικροσκοπικός και μη μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: αυξανόμενη ‘συχνότητα’ (επίπτωση) και των δύο

Εισαγωγή Μικροσκοπικός και μη μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: αυξανόμενη ‘συχνότητα’ (επίπτωση) και των δύο.- Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του εν λόγω αδένα (αντιστοιχεί στο 80 % των περιπτώσεων). Μαζί με τον θυλακιώδη καρκίνο (10 – 20 %) αποτελούν τον λεγόμενο διαφοροποιημένο καρκίνο θυροειδούς, η πρόγνωση του οποίου είναι εξαιρετική. Η εξέλιξη…

Read more
Καρκίνος θυρεοειδούς και χαρτογράφηση

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου: υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία?

Καρκίνος θυρεοειδούς και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου – υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία? Εισαγωγή Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου: με υπερηχογράφημα ή με αξονική τομογραφία?.- O θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς μεθίσταται συχνά στους λεμφαδένες του τραχήλου. Έχει βρεθεί ότι λεμφαδενικές μεταστάσεις υπάρχουν σε ποσοστό έως 60 – 70 % των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση. Η…

Read more
Χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου, λεμφαδενικές μεταστάσεις και καρκίνος θυρεοειδούς

Χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου, λεμφαδενικές μεταστάσεις και καρκίνος θυρεοειδούς: τι είναι; ποια η πρακτική της σημασία;

Εισαγωγή Χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου, λεμφαδενικές μεταστάσεις και καρκίνος θυρεοειδούς: τι είναι; ποια η πρακτική της σημασία;-Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου των ενδοκρινών αδένων. Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι συχνές και παρατηρούνται σε ποσοστό που φθάνει έως και 60 %. Ιδιαίτερα συχνές είναι οι λεμφαδενικές μεταστάσεις στον θηλώδη και στον μυελοειδή καρκίνο θυρεοειδούς. Η…

Read more